SENDING

"Sending" is God se uitstuur (sending) van Sy Seun Jesus Christus na die węreld toe om Sy redding vir gelowiges en oordeel oor ongelowiges te verkondig (Joh. 3:16-18). Jesus dra hierdie taak aan Sy kerk op: "Soos die Vader My gestuur het, stuur het, stuur Ek julle ook" (Joh. 20:21; Matt.28:19; Hand. 1:8)). Ons moet soos Christus met woorde en dade God se liefde en Sy komende oordeel oor die hele verlore węreld verkondig. Sending is dus die aktiwiteit waardeur God Sy kerk stuur om die hele evangelie aan die hele węreld te verkondig en dit geskied deur woord, daad en gesindheid.

Ons Sendingkommissie bestaan uit 'n:

Dagbestuur

beplan, koördineer en hanteer die finansies

Evangelisasiekomitee

bevorder woordverkondiging in al sy vorme: mondelings. met hulpmiddels      soos mediasentrums en die Internet, en andere. Bevorder daadverkondiging in oorleg en samewerking met diakonieë, diensgroepe en gemeenskapsorganisasies.

Węreldsendingkomitee

Inisieer en bevorder ons betrokkenheid by węreldsending. Ons is reeds betrokke by hulpverlening aan Transwęreld Radio en die bedieningswerk van twee Gereformeerde predikante in die Demokratiese Republiek van die Kongo.

Opleidingskomitee (Bybelskool)

inisieer en bevorder op plaaslike vlak die opleiding en toerusting van lidmate (in besonder kerkleiers) om in die gemeentes te help met bedieningswerk. 'n Bybelskool word tans aangebied met as inhoud die driejaar Diplomakursus van die Timoteus Opleidings Instituut.

Gemeenskapskomitee

Inisieër en bevorder gemeenskapsbetrokkenheid en projekte

KONTAK PERSOON: Ds. Koos Venter