Kerkgebou

Kerkgebou

EREDIENS  -  9:00

GKSA

Die eerste gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

Noord-oos
Noord-oos aansig
Suid-wes
Oos aansig
Oos
Suid-oos aansig

Wes
Wes aansig
Suid-oos
Suid-oos aansig
Sering
        Seringboom

Predikant

Predikant

                   Sendeling

Emeritus

Dr. G.J van Wyk (Gerrie)

Tel. 014-592 2431

Sel. 082 371 2845

E-pos: gerrievanwyk@telkomsa.net

Ds. C.B Robinson (Brahm)

Sel. 084 652 8254

 

E-pos: brahmrobinson@gmail.com

Ds. J.J Venter (Koos)

Tel. 014-592 9600

Sel. 083 289 2668

E-pos: venterkoos@telkomsa.net

Ds. P.G.W de Beer (Pieter)

Tel. 014-533 1474

Sel. 082 462 4248

E-pos: pgdebeer@mweb.co.za

Orrelis en Sustersvoorsitter

Kantoorbestuurder

 

 

Elsabé Bisschoff

Sel. 082 577 7053

Sakkie Bisschoff

Sel. 082 576 0909

 

 

Administratiewe beamptes

Koster

Eiendomsbestuurder

 Heilie du Plessis 

Chrissie Harmse

Tel. 014-592 7938

Faks. 014-592 9267

E-pos: gkrtb@mweb.co.za

Chrissie Harmse

Sel. 072 758 4393

Dup du Plessis

Sel. 082 339 7649