Jeug

Naam

Wie

Lede

Opdrag

Kleuter Jeug Aksie

Peuters en Kleuters

 

Om in samewerking met verbondsouers na die behoeftes van die voorskoolse kinders by gemeentesamekomste (Eredienste, Etes, Kuieraande, Verkopings, ens.) om te sien

Laerskool Jeug Aksie

KJA:Gr 1 – 7

Katkisasie kommissie

a) Om die behoeftes van die Laerskoolkind in samewerking met verbondsouers vas te stel

b) Om toe te sien dat elke Laerskoolkind sover moontlik betrek word by  Laerskooljeugaksies, by gemeentebyeenkomste, asook doelgerigte dienswerk in die gemeente volgens elke Laerskoolkind se gawes.

c) Om ten minste twee keer per jaar (bv. Februarie en Oktober) aan die kerkraad verslag te doen oor hulle werk.

d) Om 4 aksies per jaar te reŽl.

e) Om die kategete toenemend en doelgerig by hul beplanning en aktiwiteite te betrek.

Gereformeerde Tiener Aksie

HoŽrskool :GTA (Gr 8 – 11)

 

Om die behoeftes van die HoŽrskoollidmate vir samekomste (ten minste 4 samekomste per jaar) aan die begin van elke jaar by die katkisasie te bepaal;

a) Om ouers se samewerking te kry en aktief te betrek by die aktiwiteite van die GTA  

b) Om die elke HoŽrskoollidmaat by die aktiwiteite van die GTA en die samekomste van die gemeente te betrek;

c) Om die HoŽrskoolidmate by gereelde dienswerk binne die gemeente volgens hulle gawes te betrek ;

d) Ten minste een fondsinsamelingsgeleentheid per jaar vir die GTA toer te organiseer;

e) Om HoŽrskoolidmate te motiveer om die GTA toer, ens. by te woon.

f) Om gesamentlike jeugaksies met die jeug van ander Gereformeerde Kerke (Noordoos, Wes, Elandskraal) te reŽl.

Jong werkende Jeug

Jong Werkende Jeug: JWJ’s: (Graad 12 & ongetroud naskool): 

 

Om al die jong belydende lidmate (matrieks) asook die naskoolse ongetroude jongmense te organiseer en waar moontlik by kleingroepe te betrek;

a) Om gereelde byeenkomste volgens behoeftes van die JWJ’s te organiseer

b) Om die JWJ’s by die dienswerk in die gemeente te betrek

c) Om die JWJ’s sover moontlik by alle gemeentesamekomste te betrek.

d) Om inligting oor kampe in kerkverband vir hierdie jongmense deur te gee en hulle te motiveer om daarheen te gaan.

e)  Om tydens gemeentesamekomste soos byvoorbeeld die verkoping om te sien na die behoeftes van die ongetroude werkende jongmense

f) Om JWJ’s indien nodig op te laai vir samekomste.

  30-40’s

 

 

Om na die behoeftes van die 20-40’s om te sien.