Preke

Hierdie is die Skriflesing en preek soos wat dit in die erediens opgeneem is. U kan 'n CD of DVD van die volledige erediens bestel. Die koste is R10.00 (posgeld en verpakking uitgesluit). Let op dat die erediens twee preke bevat. Hieronder is die preke apart om spasie die aflaaityd te beperk. Kliek hier om te bestel.

Ou Testament

Datum

Prediker

Teks

Hoofgedagte

Klank

PDF

DVD

14/2/2010

Ds GJ van Wyk

Spreuke 6

Luiheid, ook geestelike luiheid, is sonde en dit pas nie by die gelowige nie


1.73mB

02/05/2010

Ds.L Buys

Gen.3:1-7, Matt.16:24

Vol van onsself of vol van Jesus se Gees?

73.2mB

Nuwe Testament

Datum

Prediker

Teks

Hoofgedagte

Klank

PDF

DVD

 

Ds E Kayayan

Matt. 5:17-20 & Joh. 8: 1-11


79mB

 

Ds E Kayayan

Hand. 12


89mB

21/2/2010

Ds GJ van Wyk

Matt. 12:22-32 & Hebr. 6:4 - 8

Het jy al ooit gewonder of jy nie dalk die lastering / sonde teen die Heilige Gees gepleeg het nie. Hierdie is 'n verskriklike sonde. Iemand wat hierdie sonde pleeg is vir altyd verlore, wat is die sonde tot die dood. Ons sondig daagliks teen die Heilige Gees: ons weerstaan Hom, bedroef Hom, blus die Gees uit, daar word selfs gelieg vir die Heilige Gees. Maar die lastering teen die Heilige Gees is 'n onvergeeflike doodsonde. Hierdie sonde word gedoen wanneer iemand wat die Bybel ken, maar dan doelbewus en moedswillig met 'n ongelowige en onbekeerlike hart God se werk (die Gees se werk) die duiwel se werk doen,


1.52mB

14/2/2010

Ds GJ van Wyk

Kol. 3

Begeesterde gelowiges of lui gelowiges


2.10mB

28/2/2010

Ds GJ van Wyk

Mark 10:46 – 52

Jesus se liefde verander ons hele lewe. Sy liefde maak van ons bruikbare instrumente in sy hand. Hy het uitgereik na ons, soda tons kan uitreik na mekaar en na ander, veral mense in nood en die wat ly.


2.39mB

28/03/2010

Ds.JJ Venter

Joh.4:1-42

“Deur ons geloof in die Drie-Enige-God is ons aan Christus verbind, maar hoe kry Christus werklik gestalte in ons lewe?

28/03/2010

Ds.JJ Venter

Joh.4:1-42 en Kol.2:6-10

Hoe kry Christus gestalte in ons lewe?

 

4/4/2010

Ds GJ van Wyk

Mark 9:2-13

en

HK Sondag 35

Jesus word verheerlik en aangewys as Seun van God.


3.48mB

 

11/4/2010

Ds.G.J van Wyk

Matt. 26:36

“Sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom.”

2.13mB

11/4/2010

Ds.G.J van Wyk

Matt. 10:16

En

HK Sondag 40

“Ek het nie gekom om vrede op die aarde te bring nie, maar die swaard.”

1.80mB

18/04/2010

Ds.JJ Venter

Joh.8:31-47

In ’n tyd soos hierdie verkondig, bely en beleef ons: Slegs die waarheid maak jou vry!

1.68mB

18/04/2010

Ds.JJ Venter

Joh.8:31-47

Om te verkondig, te bely en werklik te beleef dat slegs die waarheid jou vry maak, moet jy God se Woord ken, dit gehoorsaam en uit die krag van Sy Woord leef!

1.14mB

25/04/2010

Dr.J.Smit

Hos.14:2-4; Joh.14:18-21

By U alleen is daar liefde vir ‘n weesking

2.65mB

25/04/2010

Dr.J.Smit

Hos.14:2-4;

HK Sondag 33

Die ware bekering

0.85mB

09/05/2010

Ds.G.J van Wyk

2 Sam 24:1-17

Sonde, inkeer en dodelike pes!

3.57mB

09/05/2010

Ds.G.J van Wyk

2 Sam 24:17

Genade in die allerverskriklikste oordeel.

2.13mB

27/06/2010

Ds.PGW de Beer

2 Sam 21:1-6+14.

HK.34

Jou geloofslewe word gereflekteer in die geloofslewe van jou kinders

3.17mB

27/06/2010

Dr. GJ van Wyk

2 Kon 5

“Waar kom jy vandaan, Gehasi?” Hy antwoord: “Ek was nrens heen nie.” Gierigheid/inhaligheid (ongehoorsaamheid) aan God baie swaar gestraf.

3.44mB

04/07/2010

Dr. J. Smit

Matt.24:1, 2

Is die kerk leeg?

3.04mB

04/07/2010

Dr. J. Smit

Mark. 13:3, 4

Wat is u toekomsverwagting?

2.08mB

11/07/2010

Ds. J. Venter

Joh.17:17-26

Gebed en God se visie vir Sy Kerk!

2.35mB

11/07/2010

Ds. J. Venter

1 Kon.8:22-25 en 41-43

Gebed en God se visie vir die wreld!

1.37mB

18/07/2010

Ds.PGW de Beer

2 Kor.13:1-13

Ons geloof moet die toets van opregtheid kan deurstaan

2.81mB

18/07/2010

Ds.PGW de Beer

Luk.15:1-32

Ware geloof bring ware blydskap

2.09mB

25/07/2010

Ds.PGW de Beer

Joh 1:29-42

’n Kind van God se lewe moet ’n getuigskrif aan sy of haar Verlosser wees

2.71mB

Op bestelling beskikbaar

25/07/2010

Dr. GJ van Wyk

1 Sam 7

Daar is net vir bekeerdes volkome vergifnis en genade. o God, wees ons tog genadig !

2.98mB

Op bestelling beskikbaar

01/08/2010

Ds.S. Hibbert

Matt.10:16-20

Moenie na enige gees luister nie, maar luister na die Gees van God om te s wat God wil s

1.94mB

Op bestelling beskikbaar

01/08/2010

Ds. S. Hibbert

Matt 10:21-25

“... wie volhard tot die einde toe, sal gered word.”

1.92mB

Op bestelling beskikbaar

08/08/2010

Dr. GJ van Wyk

2 Kron 29 en 31:30

Soli Deo Gloria / Aan God al die eer

3.85mB

Op bestelling beskikbaar

08/08/2010

Dr. GJ van Wyk

2 Kron 32

Soli Deo Gloria / Aan God al die eer

1.92mB

Op bestelling beskikbaar

15/08/2010

Dr.GJ van Wyk

Kol 1:9-14

Ons was vroer almal verlore, maar God het ons in Christus gered. Hy het ons uit die duisternis oorgebring na sy wonderbare lig. Jy (en jou kind) is oorgebring uit die duisternis na Sy wonderbare verlossingslig.

1.71mB

Op bestelling beskikbaar

15/08/2010

Dr. GJ van Wyk

Titus 1:1-4

Ons is geroep om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof wat uitloop op die ewige lewe. Maak so My uitverkorenes binne en buite die gemeente My dissipels vir ewig!

1.48mB

Op bestelling beskikbaar

22/08/2010

Student Fritz Potgieter

Jer 7:1-15

Vertrou op die Here alleen en wees gehoorsaam

2.36mB

Op bestelling beskikbaar

22/08/2010

Student Fritz Potgieter

Jes 28:23-29

God se werkswyse in die lewe van sy kinders! Soos ’n saaiboer met verskillende soorte saad werk, so werk die Here ook met ons.

2.08mB

Op bestelling beskikbaar

29/08/2010

Ds. JJ Venter

Matt 22:1-14

Reageer op God se uitnodiging en deel in die vreugdevolle nuwe lewe onder Sy heerskappy

2.08mB

Op bestelling beskikbaar

29/08/2010

Dr. GJ Venter

Ps.113:4-6

Word deel van die skeppingskoor in die hemel en op aarde. Loof die Here nou en tot in ewigheid want Hy is die Allerhoogste verbondsgod, maar Hy is betrokke by ons en almal wat ly. Hy bring verlossing, gee weer sin en ’n lied in ons harte, sodat ons sy Naam elke dag kan loof en verheerlik.

2.93mB

Op bestelling beskikbaar

05/09/2010

Dr. GJ van Wyk

Ps.113:1-3

Prys die Here want sy onverdiende goedheid skitter by die Paas-, Pinkster- en Loofhuttefees.

1.36mB

Op bestelling beskikbaar

 

05/09/2010

Dr. GJ van Wyk

Ps. 116:12 en 13

Jesus se lydensbeker aan die kruis was ons verlossingsbeker

1.07mB

Op bestelling beskikbaar

 

 

12/09/2010

Ds.JJ Venter

Matt.26:47-56

Jou keuse behoort altyd ’n geloofsantwoord te wees wat gegrond is op jou lewenslange verbintenis aan Christus (Dissipelskap 1)

1.96mB

Op bestelling beskikbaar

 

12/09/2010

Ds.JJ Venter

Matt.26:47-56

Jy is geroep tot volgeling en dienskneg van Jesus Christus (Dissipels 2)

1.96mB

Op bestelling beskikbaar

 

19/09/2010

Dr.J Smit

Matt.4:12-17

Die koninkryk . . . naby!

3.74mB

Op bestelling beskikbaar

 

19/09/2010

Dr. J Smit

Matt.6:7-15

Die koninkryk . . . oppad na sy volheid!

2.77mB

Op bestelling beskikbaar

 

26/09/2010

Dr. GJ van Wyk

Spreuke 30:15-20

Vyf wysheidsriglyne vir jou as gelowige vir ‘n gelukkige lewe, ook vir getroudes en verliefdes. (Ons moet God en ons medemens lewenslank liefh en dien).

 

2.54mB

Op bestelling beskikbaar

 

26/09/2010

Dr. GJ van Wyk

Spreuke 30:24-28

Nog ses wysheidsriglyne vir ’n gesende en Geesvervulde lewe, ook vir getroudes en verliefdes

1.99mB

Op bestelling beskikbaar

 

03/10/2010

Dr. GJ van Wyk

Matt. 4:12-17

Die grootste oomblik in die wreldgeskiedenis het aangebreek. God het sy geliefde Seun gestuur as Verlosser van die wreld.

3.51mB

Op bestelling beskikbaar

 

03/10/2010

Dr. GJ van Wyk

Matt 4:18-25

Die grootste Visser van mense het ons geroep om in sy Naam en in die krag van sy Heilige Gees vissers van mense te wees. Vir mense in wanhoop en ellende het Hy verlossing, hoop en ’n toekoms gebring

2.23mB

Op bestelling beskikbaar

 

10/10/2010

Dr. GJ van Wyk

Psalm 84

Daar is geen anders plek soos ons ouerhuis nie. Nee daar is: die Vaderhuis van God, waar ons in die erediens ons God en sy gemeente ontmoet. Die Vaderhuis is die wonderlikste plek op aarde, maar ook in die hemel!

2.75mB

Op bestelling beskikbaar

 

10/10/2010

Dr. GJ van Wyk

Matt.4:18-5:6

Vissers van mense kom met le hande (niks) en swaarbelaai met sonde na God. As verlostes weet ons wat om vir ons medesondaarnaaste van ware verlossing in Christus te vertel. Ons honger en dors (ons grootste hartsbegeerte) is om God se wil te doen en Hom so te verheerlik.

1.93mB

Op bestelling beskikbaar

 

17/10/2010

Dr.GJ van Wyk

Spreuke 4

Ouers en almal wat God as gesagsdraers in kerk en samelewing roep is bedienaars van God en Christus se gesag. Daarom onderwerp jou aan God se koninklike gesag in die huisgesin, die kerk en in die samelewing. Daarom moet kinders aan hulle ouers gehoorsaam wees, maar uiteindelik moet elke gelowige, ook ouers hulle aan God se gesag onderwerp.

 

2.83mB

Op bestelling beskikbaar

 

17/10/2010

Dr.GJ van Wyk

Matt.5:1-12

Vissers van mense kom volg Jesus die groot Barmhartige, die Een wat rein van hart was, wat Vredegemaak het en gekruisig is. Nou moet ons ons oor ander ontferm en barmhartigheid bewys, rein van hart voor God lewe, vredemakers wees en bereid wees om selfs vir ons geloof te sterf.

 

2.21mB

Op bestelling beskikbaar

 

24/10/2010

Ds. J Aucamp

Matt.5:1-16

  1. Die verhouding tussen kerk/gelowige en die wreld
  2. Nat kole wat die wreld in die donker hou

3.03mB

Op bestelling beskikbaar

24/10/2010

Ds. J Aucamp

Matt.5:13-16

’n Toets vir suksesvolle kerk

1.88mB

Op bestelling beskikbaar

31/10/2010

Ds. JJ Venter

Matt.11:25-30

Moenie toelaat dat jou geestelike- en wreldse “bagasie” jou verhinder om naby God te lewe nie!

3.08mB

Op bestelling beskikbaar

31/10/2010

Dr. GJ van Wyk

Matt.5:8

Ware gelowiges beoefen met hulle hele lewe hartsgodsdiens: daarom sal hulle die Here sien!

2.57mB

Op bestelling beskikbaar

07/11/2010

Ds. K Cloete

Luk.12:8-21

Materialisme is nie alleen ’n sonde nie. Dit is ook ’n dodelike vergissing.

3.21mB

Op bestelling beskikbaar

07/11/2010

Ds. K Cloete

Luk 12:35-48

Wees altyd gereed om die Here te ontmoet

3.06mB

Op bestelling beskikbaar

14/11/2010

Prof. J Smit

Ps.63

God se liefde . . . vir ons

4.08mB

Op bestelling beskikbaar

14/11/2010

Prof. J Smit

Hand. 16

‘n Adresverandering

1.80mB

Op bestelling beskikbaar

21/11/2010

Ds. PGW de Beer

Joh.6:22-40

Maak seker dat jou geloof ’n ware geloof is

2.99mB

Op bestelling beskikbaar

21/11/2010

Ds. PGW de Beer

Jos.1:1-9

Wees sterk en vasberade in jou geloof se uitlewing

2.12mB

Op bestelling beskikbaar

28/11/2010

Ds. JJ Venter

Miga 3:1-12

God roep leiers en gesagdraers tot verantwoording

2.08mB

Op bestelling beskikbaar

28/11/2010

Ds. JJ Venter

Miga 3:1-12

(2de Skriflesing)

God roep leiers en gesagdraers tot verantwoording

1.45mB

Op bestelling beskikbaar

05/12/2010

Ds. PGW de Beer

Joh.20:19-25

Vrede wat God bring is anders as wreld se vrede

2.71mB

Op bestelling beskikbaar

05/12/2010

Ds.PGW de Beer

1 Kor 1:1-9

Ware genade kom deur smarte heen

1.95mB

Op bestelling beskikbaar

12/12/2010

Ds.PGW de Beer

Openb.5:1-14

Christus maak vir die ware gelowige die boek van die lewe oop

2.86mB

Op bestelling beskikbaar

12/12/2010

Ds.PGW de Beer

Openb.22:6-17

Die ware gelowige ervaar Bybelse genade, vrede en troos omdat hy/sy weet die Here kom

2.10mB

Op bestelling beskikbaar

19/12/2010

Dr.GJ van Wyk

1 Pet.1:18 en 19

Ons is God se losgekooptes in die wreld

1.58mB

Op bestelling beskikbaar

19/12/2010

Dr. GJ van Wyk

1 Pet.2:9 en 10

Ons is God se geroepenes in die wreld

1.48mB

Op bestelling beskikbaar

26/12/2010

Dr. GJ van Wyk

1 Sam.1:6 - 8

Vredemakers maak ’n geweldige verskil in hierdie wreld

2.52mB

Op bestelling beskikbaar

26/12/2010

Dr.GJ van Wyk

1 Sam.1:11 en 12

Gebed bewerk wonders, want dan staan ons terug en gee ons en ons behoeftes oor aan God, dat Hy in sy almag groot dinge in ons lewe kan doen

1.73mB

Op bestelling beskikbaar

02/01/2011

Dr. GJ van Wyk

Hand.28:8-10

Die Here voorsien oorvloedig in al ons behoeftes

85mB

Op bestelling beskikbaar

02/01/2011

Dr. GJ van Wyk

Hand.28:15

God gedank en moed geskep

1.83mB

Op bestelling beskikbaar

09/01/2011

Ds. PGW de Beer

2 Petr.3

Maak gebruik van die Here se genadetyd

3.24mB

Op bestelling beskikbaar

09/01/2011

Ds. PGW de Beer

2 Sam.18:9-33

Trek, deur jou voorbeeld, ander na die Here toe

2.52mB

Op bestelling beskikbaar

16/01/2011

Dr. GJ van Wyk

1 Sam 1:9 e.v

Die voorreg en verantwoordelikheid van ouerskap sluit onophoudelike gebed, volgehoue toewyding en selfverloning / opoffering aan die Here en ons kinders in.

3.16mB

Op bestelling beskikbaar

16/01/2011

Dr. GJ van Wyk

Matt. 20:1-28

Laastes sal eerste wees en eerstes sal laaste wees. Die Here roep ons in sy koninkryk om soos Jesus die heel laaste te wees, dan sal ons soos Hy (heel) eerste wees. Dis ‘n groter voorreg om die Here te dien as om daarvoor beloon te word. Maar die beloning sal verseker nie uitbly nie.

 

3.05mB

Op bestelling beskikbaar

23/01/2011

Ds. W Vogel

2 Tim. 3:10-4:8

Verkondig God se Woord tydig en ontydig

2.44mB

Op bestelling beskikbaar

23/01/2011

Ds. CB Robinson

Mark. 9:33-37

Diensbaar in die Naam van die Here

1.70mB

Op bestelling beskikbaar

30/01/2011

 

Ds. JJ Venter

1 Tim. 6:3-12

God roep jou om vas te hou aan Sy beloftes en om voluit vir hom te lewe!
      -  God roep ons terug na Hom toe !
      -  God vermaan ons om alleen in Hom te bly glo !


1.70mB

Op bestelling beskikbaar

30/01/2011

Ds. JJ Venter

1 Tim. 6:3-12

(2de preek)

God roep jou om vas te hou aan Sy beloftes en om voluit vir hom te lewe!
      -  God vermaan jou om alleen vir Hom te lewe !


1.58mB

Op bestelling beskikbaar

06/02/2011

Ds. S Hibbert

2 Kor 12:1-10

As jy swak is, dan is jy sterk. Ken jou swakheid, sodat jy die krag van God persoonlik kan leer ken en beleef!

2.39mB

Op bestelling beskikbaar

06/02/2011

Ds. CB Robinson

1 Tess 5:12-28

God se voorneme vir jou lewe

2.03mB

Op bestelling beskikbaar

13/02/2011

Dr. GJ van Wyk

Matt 5:9; Matt 10: 34-39; Rom 12:9;

Daar is nou vrede tussen ons en God, maar ook tussen ons en ons naaste deur ons Here Jesus Christus. Nou rus daar ’n liefdesverpligting (dankbaarheidsvoorreg) op ons om God en ons naaste lief te h, elke dag vrede te maak en sover dit van ons afhang, in vrede met alle mense te lewe

2.51mB

Op bestelling beskikbaar

13/02/2011

Ds. CB Robinson

Ef 6:1-9; Sondag 39

God vra gehoorsaamheid aan sy gesag

1.80mB

Op bestelling beskikbaar

20/02/2011

Ds. CB Robinson

Hand 8:26-40

Die Heilige gees oortuig waarvan die Woord getuig deur ons as voertuig

2.18mB

Op bestelling beskikbaar

20/02/2011

Dr. GJ van Wyk

Fil 1:12-26

“Genadedood” is allesbehalwe genade, dis moord !

2.75mB

Op bestelling beskikbaar

27/02/2011

Ds.JJ Venter

Luk. 12:8-12

Erken openlik dat Jesus jou Verlosser en Here is!

1.50mB

Op bestelling beskikbaar

27/02/2011

Dr.GJ van Wyk

Rom. 12:1-8

Stel nou jou dankbare geloof in diens van God en sy koninkryk en gebruik jou gawes tot sy eer!

1.74mB

Op bestelling beskikbaar

06/03/2011

Ds.CB Robinson

1 Kor. 11:17-26

Christus vorm ons tot ’n nuwe partyskap

3.09mB

Op bestelling beskikbaar

06/03/2011

Ds.CB Robinson

1 Kor. 11:17-26

Gedenk, verkondig, verwag!

1.31mB

Op bestelling beskikbaar

13/03/2011

Ds. JJ Venter

Ps. 104:1-4 en 20-35

Deur Sy goddelike krag, onderhou en regeer God alles

2.49mB

Op bestelling beskikbaar

13/03/2011

Ds. CB Robinson

1 Kor 6:12-20 en

HK Sondag 41

Christus verenig ons deur sy bloed met Homself

2.28mB

Op bestelling beskikbaar

20/03/2011

Dr. GJ van Wyk

Markus 13:1-8

Misleiding, oorlo, aardbewings; ’n begin van die smarte/

geboortepyne

3.21mB

Op bestelling beskikbaar

20/03/2011

Dr. GJ van Wyk

Markus 13:9-13

Volhard jy maar net te midde van teenstand en vervolging. Jesus het immers ges: . . . wie tot einde toe volhard, sal gered word.”

1.78mB

Op bestelling beskikbaar

27/03/2011

Ds. CB Robinson

Ef 4:25 – 5:5

Ons Voorsiener vra volle vertroue

2.47mB

Op bestelling beskikbaar

27/03/2011

Ds. CB Robinson

Ef 4:25-5:5 & HK Sondag 42

Gehoorsaam met my Godgegewe gawes

1.81mB

Op bestelling beskikbaar

03/04/2011

Dr. GJ van Wyk

Matt.12:33-37

Wie bly in jou hart: Die duiwel, die sonde of God? Jou hartsgesindheid bepaal jou hele optrede! Jy moet jou vyand liefh soos Jesus jou lief gehad hert! Sien jy kans daar voor?

2.76mB

Op bestelling beskikbaar

03/04/2011

Dr. GJ van Wyk

Luk 6:27

Wie bly in jou hart: Die duiwel, die sonde of God? Jou hartsgesindheid bepaal jou hele optrede! Jy moet jou vyand liefh soos Jesus jou lief gehad hert! Sien jy kans daar voor?

2.17mB

Op bestelling beskikbaar


Heidelbergse Kategismus

Datum

Prediker

Teks

Hoofgedagte

Klank

PDF

DVD

21/3/2010

Ds GJ van Wyk

Sondag 19, V&A 52

Wederkoms en oordeelsdag:

Jesus kom weer om te verlos en te oordeel. Wat behoort jy en trouens elke gelowige te weet en hoe behoort ons op hierdie belangrike gebeurtenis voor te berei? Is jy gereed om Hom te ontmoet? Wat gaan met jou gebeur?


2.51mB

21/3/2010

Ds GJ van Wyk

Sondag 19, V&A 52

Hemel of Hel:

Hoe rym die feit dat daar 'n hel is met God wat liefde is? Waar gaan jy die ewigheid deurbring: by en saam met God en al sy verlostes of in die hel saam met al die verlorenes en veroordeeldes is ewige Godverlatenheid, in angswekkende en verskriklike pyn? Hoor God se heerlike beloftes en genadeverkondiging aan jou en al sy gelowiges.


2.01mB

 

 

21/2/2010

Ds GJ van Wyk

Sondag 34 V&A 94, 95

Wat gebied God in die eerste gebod en wat is afgodery?

In hierdie preek word gekyk na die sonde van afgodery en gevra: mag 'n gelowige, mediums raadpleeg om so kontak met dooies te maak? Wat leer die Bybel oor bid vir die saligheid van dooies?


3.59mB